20120526-20120529 JapanTokyo-to Sumida-ku
- Tokyo Sky Tree
Tokyo-to Koutou-ku
- Tokyo Gate Bridge (Dinosaur Bridge)
Tokyo-to Chiyoda-ku
- JR Tokyo Station - E5 Series Shinkansen

Location Hunt
- Ano Natsu de matteru (NatsuMachi)
- Gundam (RG1/1 RX-78-2 Gundam Ver.GFT at Diver City Tokyo Plaza)